Антикорупційний суд

В и с н о в о к  

стосовно розгляду Конституційним Судом України справи за конституційним поданням 

49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності)

 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» від 07.06.2018 р.

 

Розглянувши звернення з приводу розгляду Конституційним Судом України справи за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» від 07.06.2018 року, вважаємо за необхідне відзначити таке.

1. Оскільки у згаданому поданні народних депутатів України йдеться про невідповідність Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» від 7.06.2018 р. багатьом конституційним положенням, в тому числі положенням статей 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 Конституції України, відзначимо, що Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України уже висловлювалася позиція стосовно перевірки Конституційним Судом України правових актів на відповідність тим статтям Конституції, які було змінено порівняно з їх первинною редакцією від 1996 року. Зокрема, у висновку на запит Конституційного Суду України (суддя-доповідач Тупицький О.М.) було вказано, що надсилаючи конституційне звернення про надання висновку щодо внесення змін до статей 76 і 77 Конституції України, «Верховна Рада України не враховує внесення наступних змін до Конституції України законами України: від 8 грудня 2004 року, 1 лютого 2011 року, 19 вересня 2013 року, 21 лютого 2014 року, 2 червня 2016 року. Тому позитивний висновок стосовно оцінюваного законопроекту може розцінюватися як юридичне визнання Конституційним Судом України усіх змін до Конституції України, внесених перерахованими законами України, такими, що не мають юридичного значення, тобто нікчемними. Відтак, постає питання: в якій редакції Конституція України є чинною на момент розгляду справи Конституційним Судом України?»

Статті 125-131 Конституції України, про які йдеться у даному поданні так само були змінені з порушенням вимог Конституції України, а тому не можуть бути базою для перевірки на відповідність їм інших актів.  

2. Вважаємо слушною позицію авторів подання щодо невідповідності статті 1 Конституції України тих положень Закону «Про Вищий антикорупційний суд», якими передбачається участь у формуванні складу вказаного суду іноземних експертів.

На нашу думку, стаття 4 Конституції України, згідно з якою в Україні існує єдине громадянство, в контексті статті 1 Конституції щодо визначення України як незалежної суверенної держави виключає участь негромадян України у владі (стаття 36 Конституції України) у будь-якій формі, якщо така участь дає змогу негромадянам України або особам з подвійним та більше громадянством приймати юридично значимі рішення, котрі – як юридичні факти – породжують, змінюють або припиняють права і обов’язки суб’єктів права в правовідносинах.     

                                   О.І. Ющик, доктор юридичних наук, професор