Закон про засади політики


Стаття 85 Конституції України у п.5 встановлює повноваження парламенту визначати засади внутрішньої і зовнішньої політики України. Законом від 07.02.2019 р. даний пункт доповнено таким, що суперечить ст.17 Конституції України, а тому є неконституційним, положенням щодо "реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору" (НАТО).  

У зв'язку з цим постає питання про регламентацію повноваження парламенту щодо визначення засад політики України (визначення статусу акта, порядку його ухвалення тощо); тобто, повинен існувати організаційний (рамковий) закон з цих питань. Проект такого закону мною було запропоновано ще у третьому скликанні Верховної Ради України, однак і досі такий закон відсутній. Варіант його редакції для обговорення може бути таким:     

                                                                                                                         Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про визначення Верховною Радою України

засад внутрішньої і зовнішньої політики

 

Цей закон встановлює загальні вимоги щодо реалізації повноваження Верховної Ради України, передбаченого п. 3 статті 85 Конституції України.

 

Стаття 1.

1. Засади внутрішньої і зовнішньої політики України є політико-директивним актом Верховної Ради України, що включає систему вихідних положень і принципів, на яких ґрунтується внутрішня і зовнішня політика України, визначає вищі суспільні й державні пріоритети, а також загальні способи і методи здійснення політики держави усіма органами і посадовими особами держави та місцевого самоврядування.

2. Засади внутрішньої і зовнішньої політики України мають включати такі розділи:

економічна політика;

соціальна політика;

правова політика;

національна політика;

гуманітарна політика;

інформаційна політика;

екологічна політика;

зовнішня політика.

Окремі розділи можуть поділятися у разі потреби на підрозділи.

3. Засади внутрішньої і зовнішньої політики України не повинні містити положень нормативно-правового характеру.  

 

Стаття 2.

1. Верховна Рада України кожного нового скликання визначає Засади внутрішньої і зовнішньої політики України, як правило, в перший рік строку своїх повноважень.

2. Верховна Рада України може ухвалити рішення про підтвердження Засад внутрішньої і зовнішньої політики України, визначених Верховною Радою України попереднього скликання, або змінити їх чи визначити нові Засади внутрішньої і зовнішньої політики України.

 

Стаття 3.

1. Верховна Рада України визначає, підтверджує або змінює засади внутрішньої і зовнішньої політики України постановою про затвердження (визначення) Засад внутрішньої і зовнішньої політики України, згідно з процедурою, встановленою Регламентом Верховної Ради України відповідно до цього Закону.

2. Постанова про затвердження (визначення) Засад внутрішньої і зовнішньої політики України підлягає офіційному опублікуванню в газеті «Голос України» у десятиденний строк з дня її прийняття.

 

Стаття 4.

1. Підготовку проекту Засад внутрішньої і зовнішньої політики України здійснюють комітети Верховної Ради України за дорученням Верховної Ради України, ухваленим більшістю голосів від її конституційного складу.

2. Президент України може у чергових та позачергових посланнях до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, передбачених п. 8 статті 85 Конституції України, висловлювати пропозиції стосовно підтвердження, зміни або ухвалення нових засад внутрішньої і зовнішньої політики України.

 

Стаття 5.

1. Засади внутрішньої і зовнішньої політики України є обов’язковими для врахування при внесенні змін до Конституції України, визначенні концепцій законів, ухваленні державних програм економічного і соціального розвитку України та загальнодержавних програм, при прийнятті рішень щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України, а також щодо затвердження Державного бюджету України, при укладанні та надання Верховною Радою України обов’язковості міжнародним договорам України.

 

Стаття 6.

1. Невідповідність Засадам внутрішньої і зовнішньої політики України актів чи їх окремих положень, зазначених у статті 5 цього Закону, є підставою для відхилення таких актів при розгляді їх Верховною Радою України.

 

Стаття 7.

1. Зміст Засад внутрішньої і зовнішньої політики України не може бути предметом розгляду Конституційним Судом України або судами загальної юрисдикції.

 

Стаття 8.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

 

Голова Верховної Ради України